Fredag den 17/8 -2018
Dagens namn:
Verner & Valter
Vilhelmina Com AB
webbmail - Vilhelmina.ac | webbmail | support | startsidan
inställningar:
e-post, första kontot
e-post, flera konton
e-post i Netscape
ftp i WS_FTP LE
Inställningar av e-post i Outlook Express och Outlook
Starta Outlook Express eller Outlook (om det är första gången programet startas kommer man direkt till punkt 5) och följ anvisningarna.
 
1. Klicka på verktyg i menyraden.
 

 
2. Klicka på konton i verktygsmenyn.
 

 
3. Klicka på Lägg till i fönstret som öppnas.
 

 
4. Klicka på e-post.
 

 
5. Skriv in ditt namn. Klicka Nästa.
 

 
6. Skriv din e-postadress. Klicka Nästa.
 

 
7. Ange POP3 och SMTP server, ex. mail.vilhelmina.com. Klicka Nästa.
 

 
8. Skriv in ditt användarnamn (kontonman) och lösenord. Klicka Nästa.
 

 
9. Klicka Slutför och stäng fönstret Internet-Konton, ditt e-postkonto är klart att användas.
 
copyright © Vilhelmina Com AB 2000 | tel: 0940-151 00 | fax: 0940-391 27 | e-mail: registry@vilhelmina.com